Zulu

 

Thola imisebenzi lapha ukusekela ukudlala nokufunda kwezingane ekhaya. Le misebenzi ihloselwe izingane ezineminyaka ephakathi kwemithathu kuya kwemihlanu ubudala, kodwa izingane ezindala nazo zingazijabulisa. Sifaka izinto ezintsha njalo ukuze uhlale uhlola emuva.

Wonke amaviki abalulekile.

Top tips for parents

Games and activities

Stories to listen to

Used with kind permission from Nalibali

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?