Xhosa

 

Fumana imisebenzi apha yokuxhasa ukudlala kunye nokufunda kwabantwana ekhaya. Ezi zinto zijolise kubantwana abaphakathi kweminyaka emi-3 neli-5 ubudala, kodwa abantwana abadala banokuzonwabela nabo. Songeza izixhobo ezintsha rhoqo ukuze ugcine ujonge kwakhona.

Veki nganye ibalulekile.

Top tips for parents

Games and activities

Stories to listen to

Used with kind permission from Nalibali

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?