Sesotho

 

Thola mesebetsi moona ho tshietsa papadi le thuto ea bana hae. Mesebetsi eena ke ea bana ba dilemo tse ka hare ho 3 ho ea ho 5, empa le ba ba holoanyane ba ka e thabela. Re oketsa dintho khafetsa dula o shebile.

Beke le beke e molemo.

Top tips for parents

Games and activities

Stories to listen to

Used with kind permission from Nalibali

Keep up with us!   
Got a question?   
Keep up with us!

Got a question?