Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Go dira bonnete ba gore lenaneo le simolola le tsamaya ka pabaletshego le melao yotlhe ya COVID-19 mo lefelong, puso e tlhoka gore o dire melao yotlhe e tlhopegileng e ka thusang le go fokotsa bokotsi ba tshwaetso ya coronavirus.Puso e neelana ka tsela eo tlang go dira ka yone le tsela e tlhopegileng e supang tlhaloso ya melao e. Maemo a rona e tsela eo dirang ka yone mo lenaneo la bana banye mo nakong ya COVID-19 katiso e go thusa tlhaloganya tsotlhe le go itse seo o se dirang.

Video