Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ho netefatsa hore mananeo a bula le ho sebetsa ka polokeho le ka ditlhokomediso tsa COVID-19, mmuso o hloka hore hobe le mehato ea bohlokoa e nkiwang ho thusa ho thibela kotsi ea tsoaetso ea Coronavirus.  Mmuso o hlahisitse ditsebetso tsa tloaelo le di taelo tsa bohlokoa tse bontsang hore mehato eena ke e feng.  Kwetliso ea Ditsebetso tsa kamehla tsa mananeo a ECD moo nakong ea COVID-19 e tla ho thusa ho utlwisisa le ho tseba hore o etse jwang.

Video